Poprawna pisownia

aspirowaniom

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

aspirowanią

Niepoprawna pisownia