Niepoprawna pisownia

artymetyczny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

arytmetyczny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

a rytmetyczny

Niepoprawna pisownia