Niepoprawna pisownia

usiłóje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

usiłuje

Poprawna pisownia