Poprawna pisownia

niepraktykująca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepraktykójąca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie praktykójąca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie praktykująca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepraktykujonca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie praktykujonca

Niepoprawna pisownia