Niepoprawna pisownia

cielenca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

cielęca

Poprawna pisownia