Poprawna pisownia

wywożone

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wyworzone

Niepoprawna pisownia