Niepoprawna pisownia

apartamęt

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

apartament

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

apartamend

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

apardament

Niepoprawna pisownia