Niepoprawna pisownia

ałtobusu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

autobusu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

aótobusu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

autobusa

Niepoprawna pisownia