Poprawna pisownia

alkoholicy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

alkocholicy

Niepoprawna pisownia