Poprawna pisownia

algebraiczną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

algebraicznom

Niepoprawna pisownia