Niepoprawna pisownia

alebyśmy

Niepoprawna pisownia, wyjątek: (znaczenie dawne) oby.


Poprawna pisownia

ale byśmy

Poprawna pisownia