Poprawna pisownia

zadrży

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za drży

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zadrrzy

Niepoprawna pisownia