Niepoprawna pisownia

agresywny dla

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

agresywny wobec

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

agresywny do

Niepoprawna pisownia