Poprawna pisownia

agonii

Poprawna pisownia, znaczenie: stanu poprzedzającego zgon, konania. Przenośnie oznacza również chylenia się ku upadkowi, dogorywania, końca.


Niepoprawna pisownia

agonji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

agonjii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

agoni

Niepoprawna pisownia