Poprawna pisownia

aerobik

Poprawna pisownia, znaczenie: to system treningu (ćwiczeń gimnastycznych) opartego na intensywnej wymianie tlenowej, wykonywane najczęściej w celu pobudzenia pracy układu oddychania i krążenia, a także poprawy kondycji albo ogólnej sprawności fizycznej. Aerobik charakteryzuje się dynamiką zmienianej palety ćwiczeń, a same ćwiczenia najczęściej wykonywane są podczas biegu w miejscu, przy akompaniamencie muzyki.


Niepoprawna pisownia

areobic

Pisownia poprawna, choć nie zalecana, hasło ze słownika wyrazów obcych.

Niepoprawna pisownia

areobik

Niepoprawna pisownia