Poprawna pisownia

adnotowaną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

adnotowanom

Niepoprawna pisownia