Niepoprawna pisownia

adjunkt

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

adiunkt

Poprawna pisownia, znaczenie: stanowisko na uczelni wyższej bądź instytucie naukowym, które może zajmować osoba ze stopniem naukowym doktora (również osoba zajmująca to stanowisko). Może też oznaczać tytuł zawodowy dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej oraz bibliotekarstwa (analogicznie i w tym przypadku może oznaczać również pracownika mającego ten tytuł).


Niepoprawna pisownia

adiónkt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

adjónkt

Niepoprawna pisownia