Poprawna pisownia

abyśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

aby śmy

Niepoprawna pisownia