Niepoprawna pisownia

a typowi

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako słowo typowi poprzedzone partykułą a.


Poprawna pisownia

atypowi

Poprawna pisownia, znaczenie: nietypowe – nieposiadający cech typowych.