Poprawna pisownia

a kysz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

akyż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

akyrz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

akysz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a kyż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a kyrz

Niepoprawna pisownia