Poprawna pisownia

5 listopada

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o piątym dniu listopada, nie zaś o piątym listopadzie.


Niepoprawna pisownia

5 listopad

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

5. listopada

Niepoprawna pisownia