Poprawna pisownia

3 sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o trzecim dniu sierpnia, nie zaś o trzecim sierpniu.


Niepoprawna pisownia

3 sierpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

3. sierpnia

Niepoprawna pisownia