Niepoprawna pisownia

29. sierpnia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

29 sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym dziewiątym dniu sierpnia, nie zaś o dwudziestym dziewiątym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

29 sierpień

Niepoprawna pisownia