Niepoprawna pisownia

28. grudnia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

28 grudnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym ósmym dniu grudnia, nie zaś o dwudziestym ósmym grudniu.


Niepoprawna pisownia

28 grudzień

Niepoprawna pisownia