Niepoprawna pisownia

20. września

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

20 września

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym dniu września, nie zaś o dwudziestym wrześniu.


Niepoprawna pisownia

20 wrzesień

Niepoprawna pisownia