Niepoprawna pisownia

14. lipca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

14 lipca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o czternastym dniu lipca, nie zaś o czternastym lipcu.


Niepoprawna pisownia

14 lipiec

Niepoprawna pisownia