Poprawna pisownia

zwierzam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zwieżam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

swierzam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zfierzam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z wierzam

Niepoprawna pisownia