Poprawna pisownia

zwariowana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

swariowana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwarjowana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z wariowana

Niepoprawna pisownia