Poprawna pisownia

żuk

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żók

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzuk

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzók

Niepoprawna pisownia