Poprawna pisownia

źródlanego

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

źrudlanego

Niepoprawna pisownia