Niepoprawna pisownia

zpasować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spasować

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z pasować

Niepoprawna pisownia