Niepoprawna pisownia

zpanikowałaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spanikowałaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z panikowałaś

Niepoprawna pisownia