Poprawna pisownia

żonglować

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żąglować

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzonglować

Niepoprawna pisownia