Niepoprawna pisownia

zombkuje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ząbkuje

Poprawna pisownia