Niepoprawna pisownia

szesnasto latka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

szesnastolatka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

szesnasto-latka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szeznastolatka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szesnaztolatka

Niepoprawna pisownia