Niepoprawna pisownia

zombkować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ząbkować

Poprawna pisownia