Poprawna pisownia

nie zaszłam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zaszedłam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezaszłam

Niepoprawna pisownia