Poprawna pisownia

znużą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

znurzą

Niepoprawna pisownia