Niepoprawna pisownia

bapcina

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

babcina

Poprawna pisownia, znaczenie: odnosząca się do babci.


Niepoprawna pisownia

babcinna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bapcinna

Niepoprawna pisownia