Niepoprawna pisownia

nie istotna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieistotna

Poprawna pisownia