Obie formy są poprawne i mają identyczne znaczenie, można stosować je wymiennie.

Poprawna pisownia

znów

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

znowu

Poprawna pisownia