Niepoprawna pisownia

zmocnienia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wzmocnienia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

w zmocnienia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z mocnienia

Niepoprawna pisownia