Niepoprawna pisownia

zmjenkłeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zmiękłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zmjękłeś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zmienkłeś

Niepoprawna pisownia