Poprawna pisownia

zmiennik

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zmjennik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zmienik

Niepoprawna pisownia, wyjątek: nazwa owada, np. „zmienik ziemniaczak” lub „zmienik lucernowiec”.

Niepoprawna pisownia

z miennik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z mienik

Niepoprawna pisownia