Poprawna pisownia

zmęczeni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zmenczeni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z męczeni

Niepoprawna pisownia