Niepoprawna pisownia

zkosiły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skosiły

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z kosiły

Niepoprawna pisownia