Niepoprawna pisownia

zhackowana

Poprawna, chociaż niezalecana pisownia.


Poprawna pisownia

zhakowana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

shakowana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

shackowana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z hakowana

Niepoprawna pisownia