Niepoprawna pisownia

zkocznii

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skoczni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zkoczni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skocznii

Niepoprawna pisownia