Niepoprawna pisownia

zjerz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zjesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ziesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zjeż

Niepoprawna pisownia, wyjątek: forma słowa „zjeżyć”.