Niepoprawna pisownia

zignoróje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zignoruje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z ignoruje

Niepoprawna pisownia